เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ ครอบครัวศรีวงศ์ทอง ต.ดงใหญ่ มอบข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

12 ต.ค. 65