เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณศุญาภัทร มอบทราย จำนวน 1 รถ 6 ล้อ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

11 ต.ค. 65