เทศบาลตำบลพิมาย ขอขอบคุณ บริษัทเกลือพิมาย จำกัด มอบกระสอบทรายจำนวน 2,000 ใบ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลพิมาย ตั้งอยู่ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย

11 ต.ค. 65