เทศบาลตำบลพิมาย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

08 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :