เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย สามารถนำสุนัขและแมวของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ท่านสามารถนำสุนัขและแมวของท่านมารับบริการได้ตามสถานที่ข้างล่างนี้ #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

22 ก.ย. 65