เทศบาลตำบลพิมาย นำโดยนายกกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย โทร. 044-481906

27 ก.ย. 64