เทศบาลตำบลพิมาย รับสมัครนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567

12 ก.พ. 67
เทศบาลตำบลพิมาย รับสมัครนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทประชาชนชาย
โดยมีกฎกติกา ดังนี้
1. จำกัดภูมิลำเนา 6 อำเภอ (40 เสิร์ฟ)
– อำเภอพิมาย
– อำเภอชุมพวง
– อำเภอคง
– อำเภอจักราช
– อำเภอโนนสูง
– อำเภอห้วยแถลง
2. ต้องไม่เคยได้รับคัดเลือกแข่งขันไทยแลนด์ลีก (Thailand League) และทีมชาติชุดใหญ่
3. ตำแหน่ง แบ็ค (ตัวเสิร์ฟ) อายุต้องไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ (อนุโลมให้ผู้ที่เกิดในปี 2527 – 2528)
ติดต่อรับสมัครได้ที่
•ชมรมคนรักตะกร้ออำเภอพิมาย โทร. 089-6633279 (ช่างพงศ์)
•สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย