เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล เนื่องในโอกาสงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

09 ธ.ค. 64