เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

17 ก.ย. 61