เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมรณรงค์การขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสด รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดและประเทศ วางเป้าหมายให้ “โคราชสังคมไร้เงินสด” ในทุกด้าน อ่านรายละเอียด

10 ก.พ. 65

https://nakhonratchasima.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/59542?fbclid=IwAR2xR395yBb_ER-odCLUq42SfDvcw_ebzhmuDn_8AxmJgu632HnJg-OLRsY