เนื่องจากคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝนตกหนักทั้งคืนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง เช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บ้านนางตุ้ม ดีด่านกลาง สำรวจความเสียหายและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่เข้าท่วมขังภายในบ้านทันที

19 ก.ค. 65