เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ในงาน พิมายพันปี ศรีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65