เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิมายพันปี ศรีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเดิม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65