เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ วัดเดิม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65