เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล

24 มี.ค. 57

เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล จากเดิม 4-16 มีนาคม 2557 เปลี่ยนเป็น 24-31 มีนาคม 2557 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 มีนาคม 2557 ( จับฉลากแบ่งสาย 12 มีนาคม 2557 )