เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

08 พ.ค. 67
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น.
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภอพิมาย เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ วัดบูรพาพิมล และ ศาลาประชาคมบ้านส่วยฯ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา