เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๖ (บ้านยายเชื่อม)

31 พ.ค. 62

เปิดเผยราคากลาง