เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๖ (บ้านยายเชื่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 62

ประกาศเปิดเผยรากลางโครงการปรับปรุงผิวจร