เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพิมายได้รับแจ้งจาก สภ.พิมาย มีเหตุไฟไหม้ก่อไผ่ บริเวณบ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุดังกล่าว ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

05 เม.ย. 66