เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดการประชุมทำความตกลง เพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์วัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

25 พ.ค. 66