เยี่ยมชมนิทรรศการพิมายดำและนิทรรศการ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ณ ลานพรหมทัต

10 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย และนายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิมายดำและนิทรรศการ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ณ ลานพรหมทัต ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566