การเลือกคณะกรรมการผู้สูงอายุ 9 ชุมชน เทศบาลตำบลพิมาย

12 ก.ค. 66

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดการคัดเลือกคณะกรรมการผู้สูงอายุ ทั้ง 9 ชุมชน

ดังนี้

1. ชุมชนฅนวัดเดิม             สถานที่เลือกวัดเดิม

2. ชุมชนโบสถ์แก้ว             สถานที่เลือกวัดเดิม

3. ชุมชนปราสาทหิน           สถานที่เลือกวัดใหม่ประตูชัย

4. ชุมชนประตูชัยพิมาย        สถานที่เลือกวัดใหม่ประตูชัย

5.ชุมชนสามสระสามัคคี        สถานที่เลือกวัดบูรพาพิมล

6. ชุมชนวังบูรพา               สถานที่เลือกวัดบูรพาพิมล

7. ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี      สถานที่เลือกวัดสระเพลง

8. ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา       สถานที่เลือกวัดสระเพลง

9. ชุมชนไตรมิตรพัฒนา        สถานที่เลือกศาลาประชาคม หมู่ที่ 17