แผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลตำบลพิมายและนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

03 ก.พ. 64

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :