โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567

02 มี.ค. 67
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
เก็บภาพบรรยากาศโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมชมการแข่งขัน