โครงการจุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

11 เม.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการจุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหอนาฬิกา เขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในโครงการ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และ พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย

รอง ผกก.ป.สภ.พิมาย เข้าร่วมโครงการ