โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ – อุบัติภัย ณ บริเวณเขื่อนพิมาย

14 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเทศกิจและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ – อุบัติภัย ณ บริเวณเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเตรียมการรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์จริง เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร โดยการซ้อมแผนฯในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อให้ทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน

โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วย รถพยาบาล ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนฯในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิมาย