โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ ถนนจวนเก่า

14 ธ.ค. 66
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ ถนนจวนเก่า ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา