โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

05 ก.ค. 67
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

โดยมี นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย, เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณสถานีดับเพลิง และเยี่ยมชมการทำหมันสุนัขและแมว ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา