โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

02 ก.ค. 67
เงื่อนไขการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
1.ผู้ที่เลี้ยงดูสุนัขและแมวจรจัด และสามารถจับมาบริการเองได้
2.ผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่มีทุนในการนำสุนัขและแมวไปทำหมัน
3.สุนัขต้องมีอายุ 7 เดือนขึ้นไป (เพศเมียหลังคลอดแล้ว 1 เดือน)
4.แมวต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป (เพศเมียหลังคลอดแล้ว 1 เดือน)
5.สงวนสิทธิ์เฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพิมายเท่านั้น