โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

19 ก.ค. 66