โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานเทคโนโลยี เพื่อการจัดการบริหารงาน” ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 67
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนาพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานเทคโนโลยี เพื่อการจัดการบริหารงาน” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นาวาตรี ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี Microsoft (Thailand) Limited. เป็นวิทยากรในโครงการ