โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการจัดการองค์ความรู้ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

26 มิ.ย. 66

โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการจัดการองค์ความรู้
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย