โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)

17 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมโครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณถนนบูชายันต์, ถนนอนันทจินดา (แยกหอนาฬิกา-แยกนิวมอเตอร์ไบค์) และถนนจอมสุดาเสด็จ
โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานพิธี