โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

03 พ.ค. 67
เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภอพิมาย เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมว ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป นำสุนัขและแมวมารับบริจาคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวันเวลาที่กำหนด
ฉีดฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เท่านั้น
หมายเหตุ หากใช้บริการนอกวันและเวลาที่กำหนด มีค่าธรรมเนียม ตัวละ 30 บาท