โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567

20 มิ.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอพิมาย, คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., เหล่ากาชาดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, พี่น้อง อสม., และประชาชน ร่วมจุดบริการ ณ วัดบ้านกล้วย อ.พิมาย