โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล ประจำปี 2567

29 ก.พ. 67
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
เก็บภาพบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆ ของโรงเรียนอนุบาลต่างๆ ในงานโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล ประจำปี 2567 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา