“โคราชเมืองกีฬา”

19 มี.ค. 67
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
โดยมีนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยนายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ผู้นำชุมชน กลุ่มไลน์แดนซ์สวนสุขภาพสระเพลง อสม. และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ “โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานต่างฯ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา