โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลพิมาย (ศูนย์ อปพร.ทต.พิมาย) มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 อัตรา

05 ส.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :