โรคไข้เลือดออก

27 มิ.ย. 66

▶️จากสถานการณ์ไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้ จึงอยากนำความรู้มาฝากผู้บริจาคโลหิตกันนะคะ ในกรณีที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกจะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่❓

🔴โรคไข้เลือดออก มักระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ โดยมียุงลาย🦟🦟เป็นพาหะนำโรค
🔴ผู้ป่วยจะมีไข้🤒🤒 อุณหภูมิสูง 38.5 – 40.0 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 2 – 7 วัน อาการทั่วไปคล้ายเป็นหวัด แต่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หน้าแดง ปวดศีรษะ บางรายอาจมีปวดท้อง อาเจียน มีจุดแดงเล็กๆ ตามแขน ขา และลําตัว
🔴ภายใน 2 วัน อาการไข้สูง ไม่ลดลง ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที😷😷
🔴หลังจากหายป่วยแล้ว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ แต่กรณีที่ระหว่างการรักษา ได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ 🅰️🅱️🅾️🆎
ขอบคุณข้อมูล จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข