“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

26 ก.ค. 66

“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต
.
ป้องกันได้ ด้วยการ
🏠 เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก)
🗑 เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
🧫 เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่)
.
*** คำเตือน***
💊💊อย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข