2 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เม.ย. 67

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย