31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 66

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเด็กและเยาวชนตระหนัก สนใจ และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่