รายงานสรุปผลการรับคำร้องทั่วไป เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ของเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

28 มิ.ย. 62

รายงานสรุปผลการรับคำร้องทั่วไป