สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

13 ก.พ. 67