การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราขการเพื่อประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

21 มิ.ย. 62