การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราขการเพื่อประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

21 มิ.ย. 62