บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2565

02 มี.ค. 65

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565