บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2566

01 มี.ค. 66

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2566