ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

10 ก.ย. 64

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรียกประชุมสภาเ