ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

26 เม.ย. 65

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประช